Kartal İş Hukuku Avukatı

Büromuz, işçi ve işveren arasındaki hukuki sorunlara her türlü çözüm üretilmesi, daha önemlisi ise henüz sorun ortaya çıkmadan özellikle işveren yönünden gereken önlemlerin alınması, sorun ortaya çıktıktan sonra ise işçi yönünden, dava işleri yürütülür.

Kartal iş hukuku avukatı, İş Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenmiş olan uyuşmazlıklarla ilgili açılan davalara bakan, şahıslar arasında yaşanan uyuşmazlıklar sonucu açılan davalarla takibini ve neticelendirilme safhalarında işçi ya da işvereni temsil eden kişilerdir.

Kartal İş Hukuku Avukatı

Arkad Hukuk Bürosu İş Hukuku Avukatı Hizmetleri

Kartal iş hukuku avukatı hizmeti sunan Arkad Hukuk Bürosunun müvekkilleri ve danışanlarına sunduğu hizmetleri sıralamak gerekirse şu şekildedir:

 • Maaş veya ücreti ödenmemiş işçilere yönelik hukuki süreçlerde yönetim desteği,
 • Mobbing gibi uygulamalara maruz kalan işçilere yönelik hukuki süreçlerde yönetim desteği,
 • Kıdem ve ihbar tazminatları, fazla mesailer, yıllık izinler, AGİ desteği, ödenmemiş ücretler gibi işçilerin alacaklarının hesaplanması, arabuluculuk görüşmesinin yapılması ve dava açılarak takibinin yapılması,
 • Kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, iş kazası tazminatı vb. tazminatların elde edilmesine yönelik davaların açılmasının yanında takibinin de yapılması,
 • İşe iade davasının açılması ve takibi,
 • İşçilerin çalışmalarına ilişkin koşullarda değişiklikler yapılmasının ve başkaca sebeplerin sonucunda istifa edileceği hallerde süreç yönetimi,
 • İhtarname, ihbarname, ibraname vs. hukuki yazıların hazırlanmasına ek olarak bunlarla ilgili bütün işlemlerin yapılması,
 • Toplu iş sözleşmesinden, takım iş sözleşmesinden, belirli süreli iş sözleşmesinden, belirsiz süreli iş sözleşmesinden, deneme süreli iş sözleşmesinden ve daha farklı türdeki diğer iş sözleşmelerinden iş davaları,
 • Yurtdışı işçilerinin kıdem tazminatı, fazla mesai vb. işçi alacağına ilişkin davalar,
 • Taşeron işçi statüsündeki işçilerin haklarını elde edememesi sonucu çıkan uyuşmazlıklardan doğan iş hukuku davaları,
 • Hizmet tespit davaları,
 • Şirketlerin iş hukuku alanında hukuki danışmanlığının yapılması, işçilere yapılacak olan ihtarname ve ihbarname lerin zamanında iletilmesi,

Kartal İş Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Telefon: 0212 909 87 95

E-posta: info@arkadhukukburosu.com

Adres: Cevizli, Bayraktar Sk. No:9 D: 45 Kartal/İstanbul 34865

İstanbul Kartal İş Hukuku Avukatı Ücretleri

Kartal iş hukuku avukatı ücretinin belirlenmesinde davanın derinliği, somut olayın şartları, müvekkil ile yapılacak görüşmeler belirleyici nitelikte olsa da İstanbul Barosu’nun her sene tavsiye niteliğinde yayımladığı avukatlık ücreti tarifesi göz önünde bulundurulmaktadır. Bu tarife her ne kadar bağlayıcı nitelikte olmasa da tavsiye niteliğindedir.

 Avukatlık hizmetinin ücreti baro tavsiyesinde yer alan tutarın üstünde veya altında olabilir. 2023 iş mahkemesi avukatı ücretleri şu şekilde yer almaktadır:

 • Değeri para ile ölçülebilen iş davaları (kıdem, ihbar, fazla mesai vb. tazminat davaları gibi), 27.000 TL den daha az olmamak kaydıyla dava konusunun %15i,
 • Değeri para ile ölçülemeyen iş davaları (işe iade vb. davalar), 27.000 TL,
 • İhtarname, ihbarname vb. (sadece bu işlem yapılacaksa), 8000 TL,
 • Arabuluculukta taraf vekilliği (sadece arabuluculuğa katılınacak ise), 12.000 TL den daha az olmamak kaydıyla uyuşmazlık konusunun %15’i,
 • Avukatlık bürosunda sözlü danışma, 3700 TL (ilk bir saat için), 2500 TL (ilk bir saati aşan her saat için),
 • Yazılı danışma, 7500 TL,
 • Sesli ve görüntülü araçlarla danışma, 3000 TL,
 • Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma, 5800 TL (ilk bir saat için), 3300 TL (ilk bir saati aşan her saat için),
 • Dava, cevap dilekçesi vb. dilekçeler (sadece bu işlem yapılacaksa), 8000 TL,
 • İstinaf, temyiz, karar düzeltme vb. dilekçeler (sadece bu işlem yapılacaksa, 10.000 TL,
 • Diğer her türlü sözleşmeler, 22.000 TL,
 • Adi, komandit, kollektif ve limited şirketlere düzenli danışmanlık, 18.500 TL (aylık),
 • Üye sayısı 100’den az kooperatiflere düzenli danışmanlık, 17.000 TL (aylık),
 • Üye sayısı 100’den fazla kooperatiflere düzenli danışmanlık, 19.000 TL (aylık),
 • 000 TL’den az sermayeli anonim şirketlere düzenli hukuki danışmanlık, 19.500 TL (aylık),
 • 000 TL’den fazla sermayeli anonim şirketlere düzenli hukuki danışmanlık, 21.000 TL (aylık),
 • Para alacakları için icra takibi, 21.000 TL’den az olmamak üzere alacak miktarının %15’i.

Aynı zamanda yargı harçlarına 01.07.2023-31.12.2023 dönemi yargı harçları taraması yapılarak da detaylı bilgi sahibi olmak mümkündür.

Kartal İş Hukuku Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Kartal iş hukuku avukatının ücretleri her sene güncellenmekte olan Türkiye Barolar Birliğinin 2023 yılı için belirlemiş olduğu asgari ücret tarifesinden aşağı inmemek şartı ile dosyanın iş yükü, davanın türü ve aşaması, dosya üzerinde harcanacak mesai gibi faktörlerle belirlenmektedir. İş- işçi davalarına bakan uzman avukatın ücretine etki edecek bir diğer etken ise avukatın deneyimi, uzmanlığı ve emsal dava tecrübesidir.

Kartal İş Hukuku Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İş davalarına bakan Kartal avukat ücretinin ödenme zamanına ilişkin yasal bir düzenleme mevcut değildir. Taraflarca serbest bir biçimde belirlenebilecek olan iş hukuku avukatı ücretleri, vadenin kararlaştırılmış olduğu durumlarda belirlenen tarihte ödenmelidir. Ancak iş davalarına bakan avukat ile müvekkil arasında bir sözleşme söz konusu değil ise davanın sonlanması ile ödeme zamanının geldiği kabulü söz konusudur.

İş Hukuku Davaları Masrafı Ne Kadardır?

İstanbul’da iş hukuku davaları masrafları bakımından dava sürecinin başlangıcında ve orta zamanlarda ödenen çeşitli masraf kalemleri bulunmaktadır. 2023 yılı iş mahkemesi masraflarını sıralamak gerekirse:

Başvuru Harcı

269.85TL

Peşin Harç:

269,85 TL

Tebligat Gideri

290 TL

Vekalet Suret Harcı

38.4TL

Bilirkişi Ücreti

770 TL

Keşif Gideri

2062.TL

Tanık Gideri

82 TL (her bir tanık için)

Aynı zamanda yargı harçlarına 01.07.2023-31.12.2023 dönemi yargı harçları araması yapılarak da detaylı bilgi sahibi olmak mümkündür.

İş Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

İş hukuku davalarına ilişkin ne kadar süreceği bakımından değişkenlik gösterebilmektedir. Mahkemenin yoğunluğu, davanın niteliği gibi faktörler duruma etki göstermektedir ancak İstanbul’da iş davası süreleri genel anlamda şu şekildedir:

 • İşverene ihtarı ile tebliğ edilmesi: 1 ile 3 hafta arası
 • Arabuluculuk süreci: 1 ile 2 ay arası
 • Dava ilk derece aşamasında: 8 ay ile 1.5 yıl arası
 • İstinaf aşaması: 8 ay işe 1.5 yıl arası
 • İcra işlemleri: 1 ay ile 1 yıl arası

Dolayısıyla Kartal iş hukuku avukatının dosyayı çözümle sonuçlandırması 1.5 yıl ile 3 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Ancak unutmamak gerekir ki somut olayın özelliklerine göre dava süreci uzayabilir de kısalabilir de.

Kartal’da En İyi İş Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

Zaman, hak ve menfaat kaybı yaşamamak için kendini iş hukuku alanında geliştirmiş, deneyimli ve yetkin bir Kartal iş hukuku avukatı ile çalışmak doğru bir yaklaşım olacaktır. “En iyi” gibi bir tanım her ne kadar doğru olmasa da emsal davalarında deneyim kazanmış ve alanında uzman bir iş hukuku avukatıyla süreci sürdürmek doğru bir seçimdir.

Kartal İş Hukuku Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

İş davalarında işçi ve işverenin vekilliğini üstelenen, haklarının korunmasında katkı sağlayan avukat olan işçi avukatı, haksız yere işçinin işine son verilmesi durumlarını, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışmadan ortaya çıkan fazla mesai ücretinin tahsil edilmesi ve iş sözleşmesi gibi birçok görevi üstlenmektedir.

İş Hukuku Avukatı ile Çalışmanın Önemi,

İşçi avukatı, tarafların emek sarf ederek elde ettiği yararların iş davalarında zarar görmemesi için ve müvekkili olan işçi veya işverenin haklarının korunması için çaba gösteren avukattır.. İşçinin herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına iş davalarına bakan uzman avukatlar ile dava sürecini tamamlaması en sağlıklı yoldur.