Kartal Yabancılar Avukatı

Büromuz, çalışma ve oturma izinleri, konsolosluklardaki vize problemleri ve vatandaşlık başvurularında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Kartal yabancılar avukatı; yabancılar hukuku, kuralları ve milletlerarası antlaşmalarla tespit edilen kişisel ve maddi hakların müvekkillerinin yararına tahsis etmek suretiyle mesleğini icra eder. Müvekkillerine ve danışanlarına hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti veren Kartal Yabancılar Hukuku avukatı, yabancılar hukukunda gerekli bilgi ve donanıma sahiptir.

Kartal Yabancılar Avukatı

Arkad Hukuk Bürosu Yabancılar Avukatı Hizmetleri

Yabancılar hukuku, ülkede bulunmakta olan yabancı uyruklu bireylerin belirli pek çok sebepler dolayısıyla karşılaştıkları hukuki sorunları ele alan bir hukuk dalıdır. Yabancılar avukatı ise yabancılar hukuku davalarında taraflara hukuki anlamda destek sağlamaktadır. Yabancılar avukatları ile yabancılar hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti sağlayan Arkad Hukuk Bürosu;

 • Oturma izninin alınabilmesi için Türkiye’de yaşayan yabancıların resmi makamlara başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Aile hukukuna dayanan davalarda, Türkiye’de yaşamakta olan yabancı kişilerin temsil edilerek davaların açılması ve sürecin takip edilerek sonuçlandırılması,
 • Milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı hakların korunması sebebiyle Türkiye’de yaşayan yabancıların gerekli davalarının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi,
 • Sınır dışı kararının iptali davası,
 • Türkiye’de yaşamakta olan yabancının ihtiyacı ve özelliğine göre çalışma izni alınması,
 • Yabancıların durumuna göre hukuki çözüm üretme ve vize ihlalinin hesaplanması,
 • Yabancı kişilerin Türkiye’de banka hesabı açma,
 • Yabancı kişilerin Türkiye’de şirket kurması, Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürosu açması,
 • Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi davaları,
 • Yabancı dernek ve vakıfların Türkiye’de temsilcilik ve şube açması,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların Türkiye’den konut, arsa ve araç almaları,

Kartal Yabancılar Avukatı İletişim Bilgileri

Telefon: 0212 909 87 95

E-posta: info@arkadhukukburosu.com

Adres: Cevizli, Bayraktar Sk. No:9 D: 45 Kartal/İstanbul 34865

İstanbul Kartal Yabancılar Avukatı Ücretleri

İstanbul yabancılar hukuku avukatı ücretleri davanın sürecine, uyuşmazlığın kapsamına, avukatın kendisine getireceği iş yüküne bağlı olarak farklılık göstermektedir. Gerekli değerlendirmeler ardından ücret, müvekkil ile yabancı avukatı arasında serbestçe belirlenebilir.

İstanbul Kartal yabancılar avukatı ile avukat yardımına başvuracak kişi arasında anlaşmaya varılacak ücretin tabanı her sene güncellenen Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmektedir. 2023 yılında ödenmesi gereken asgari ücret tutarı 9.200 TL’dir.

Avukatlık ücretine referans alınan bir diğer tarife ise İstanbul Barosunun her yıl yayınladığı ücret tarifesidir. Yerel barolarca yayınlanan bu tarife bağlayıcı nitelikte değil, tavsiye niteliğindedir. Ancak ücretler ile ilgili net bilgi edinmek için avukata danışmak en doğrusu olacaktır.

Kartal Yabancılar Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Kartal yabancılar avukatı; avukat yardımına konu edilen davanın türüne, aşamasına, dosyanın iş yüküne ve dosya üzerinde harcanacak mesai gibi faktörleri dikkate alarak ücretlendirmeyi belirler. Bir diğer ücrete etki eden faktör ise yabancı işlerine bakan avukatın uzmanlık, deneyim ve emsal dava tecrübesidir.

Kartal Yabancılar Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Kartal yabancılar avukatının ücretinin ödenme zamanına dair yasal bir düzenleme söz konusu değildir. Ücretin ne zaman ödeneceği, avukatlık sözleşmesine belirli bir vade konularak taraflarca serbestçe kararlaştırılabilmektedir. Bu durum söz konusu olduğunda vade kararlaştırılmış olduğu takdirde herhangi bir sorun çıkmayacaktır.

Avukatlık ücretinin yabancılar avukatı ile müvekkili arasında aksine bir sözleşmesi olmaması durumunda üstlenilen işin bitmesiyle ödeme zamanının geldiği kabulü söz konusudur.

Yabancılar Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Her uyuşmazlık türü bakımından değişkenlik gösteren masrafların söz konusu olduğu Yabancılar Hukukunda ödenmesi gereken harç ve kalem giderleri mahkemeye veya idari mercilere ödenmelidir. Yabancılar hukuku davaları çeşitli mahkemeler önünde açılabilmek ile birlikte genelde idare mahkemelerini ilgilendirirler.

İdari başvuruların farklılığına ve davadan davaya değişen 2023 ücretlerine bakmak gerekirse:

Başvurma harcı

179,90 TL

Karar harcı

179,90 TL

Yürütmeyi durdurma harcı

296,40 TL

Delil tespit harcı

296,40 TL

Suret harcı (idare)

9,30 TL (sayfa başı)

Vekalet harcı

25,60 TL

Keşif harcı

1274,90 TL

Yeni dava açılış posta masrafı

420 TL

Duruşma istemli yeni dava

504 TL

Yürütmeyi durdurma istemli yeni dava

588 TL

Duruşma ve yürütmeyi durdurma istemli yeni dava

672 TL

Duruşma ve yürütmeyi durdurma istemli temyiz

250 TL – 300 TL

Yabancılar Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Somut olayın özelliklerine göre dava ve başvuru sürelerinin değiştiği bu davalarda aynı sürede sonuçlanabileceğini söylemek oldukça yanlış olacaktır. Yakından takip edilen dosyanın sürecinin gereksiz uzamaya da engel olduğundan söz etmemiz mümkündür.  Ancak ortalama olarak süre vermek gerekirse:

 • Yabancı tahdit kodlarının kaldırılması 1 yıl ila 3 yıl arası
 • Türk vatandaşlığının alınması 1,5 yıl ila 2.5 yıl arası
 • Oturma izninin alınması 1 ay ila 4 ay arası
 • Çalışma izninin alınması 1 ay ila 3 ay arası
 • Sınır dışı edilmenin iptali davası 8 ay ila 2 yıl arası
 • Vatandaşlık, oturma vb. izinlerin reddi halinde dava 10 ay ila 2 yıl arası
 • Yabancıların Türkiye’de şirket, şube, temsilcilik kurması 1 ay ila 4 ay arası

sürmektedir.

Kartal’da En İyi Yabancılar Avukatı Nasıl Bulunur?

Menfaat, hak, maddiyat ve zaman kaybı yaşanmaması için yetkin ve deneyimli bir yabancılar hukukunda uzman avukattan yardım almak doğru bir yaklaşım olacaktır. Yabancılar hukuku davalarına bakan Kartal avukat için “en iyi” şeklinde bir tanıma gitmek doğru olmayacaktır. Ancak emsal davalarında deneyim kazanmış uzman bir avukattan yardım almak oldukça yararlı olacaktır.

Kartal Yabancılar Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Kartal yabancılar avukatı, müvekkilinin hak ve menfaatini gözeterek en doğru hukuki yol haritasını belirlemektedir. Lehte sonuç doğurması adına usul hukukuna uygun izlediği bu yolda somut olayın esaslı olgularından, ayrıntı niteliğindeki hususlara kadar her noktayı dikkatle inceler.

Hukuki bakımdan güçlü bir dava dilekçesi hazırlamakla sürecine başlayan yabancılar hukuku avukatı, usul ve esasın gerektirdiği kurallara uyma suretiyle düzenleyeceği dava dilekçesini, müvekkili lehine netice verecek nitelikte tamamlar ve görev- yetki sahibi mahkemeye arz ederek, davasını açar. Davanın başından sonuna kadar, dikkat ve özen yükümlülüğünün takip hizmetini icra eder.

Yabancılar Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Yabancılar hukuku kapsamındaki davalarının takibi, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları çözmek ve en az hak kaybıyla davayı sonlandırmak için deneyimli bir yabancılar hukukunda uzman avukat ile çalışmak oldukça önem arz etmektedir.